Câu Hỏi Thường Gặp

Những câu hỏi, được hỏi nhiếu nhất

Giá phòng bao gồm những gì? Khi bạn tìm kiếm khách sạn. khi bạn quan tâm khách sạn nào đó. Bạn bấm con trỏ vào loại phòng bạn quan tâm bạn sẽ biết được những thông tin chi tiết về loại phòng đó, trong đó sẽ liệt kê giá phòng đã bao gồm các phí như ăn sáng, wifi…hay bao gồm thuế hay chưa.
Tôi không có thẻ tín dụng, có đặt phòng được không? Hầu hết các khách sạn yêu cầu bạn phải có thẻ tín dụng để đảm bảo giữ chỗ đặt phòng cho bạn. (chúng tôi không trực tiếp thanh toán tiền đặt phòng của bạn, bạn sẽ thanh toan sau khi tới khách sạn) có một số lượng nhỏ các khách sạn không yêu cầu thể tín dụng. Bạn có thể sử dụng thể tín dụng của người thân, bạn bè nhưng xin vui lòng xác nhận tên chủ thẻ và xác nhận rằng bạn được cho phép sử dụng thẻ của người này trong ô ‘Yêu cầu Đặc biệt’ khi bạn thực hiện việc đặt phòng của mình.

Xác nhận đặt phòng?

Sau khi bạn hoàn tất đặt phòng, trang xác nhận sẽ hiện lên cùng những chi tiết liên quan về đặt phòng của bạn như:

  • Mã số đặt phòng
  • Số PIN (Bạn sẽ được yêu cầu, khi bạn muốn liên hệ dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ về đặt phòng của bạn)

Chúng tôi cũng gửi xác nhận đặt phòng tới email của bạn.
Bạn cũng có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn để xem xác nhận online cũng như quan lý đặt phòng của bạn 24/7
Tôi có thể huỷ bỏ hoặc thay đổi yêu cầu đặt phòng của mình được không? Tất nhiên là được, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và thực hiện những thay đổi mong muốn.
Liệu khách sạn có yêu cầu tôi đặt cọc hoặc trả trước không? Hầu hết các khách sạn không yêu cầu thanh toán trước hoặc đặt cọc. Nếu họ yêu cầu, bạn có thể tìm thấy chi tiết về việc đó ở mục “Chính sách Khách sạn” và trên email xác nhận đặt phòng.
Tôi có thể yêu cầu thêm giường phụ hoặc cũi trẻ em trong phòng không? Hầu hết là được nhưng bạn sẽ phải trả phí phụ thu, tuy nhiên có một số phòng không thể kê thêm giường phụ. Bạn nên xem mục ‘Chính Sách Khách Sạn’