Về Chúng Tôi

Đặt Phòng nghĩa là Booking. Datphong.com là đối tác của Booking.com mang lại cho người du lịch Việt dịch vụ đặt phòng hàng đầu thế giới. Bạn có thể đặt phòng ở các tỉnh thành tại Việt nam và trên toàn thế giới.

 “Đặt Phòng Trước, Thanh Toán Sau”

Đặt Phòng Trước

Bạn có thể đặt phòng hôm nay và không cần thanh toán, chúng tôi có thể giữ chỗ cho bạn đến một khoảng thời gian nhất định nào đó. Trong khoảng thới gian này, bạn có thể hủy đặt phòng bất kể lúc nào và hoàn toàn không bị tính phí. Vì vậy bạn thoải mái săn giá rẻ, đặt phòng trước cho dù bạn chưa chắc chắn về ngày đi của bạn. Đây là tiện ích mạnh nhất mà Datphong.com phối hợp với Booking.com mang lại cho bạn.

Thanh Toán Sau

Thanh toán tại khách sạn nơi bạn tới. Chúng tôi không trực tiếp thanh toán tiền đặt phòng của bạn. Bạn sẽ thanh toán khi bạn tới khách sạn mà bạn cư trú, tùy vào lựa chọn của bạn, thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc bàng thể tín dụng. (Thông thường người Việt chúng ta thích thanh toán bằng tiền mặt khi nhận phòng)

Đây cũng là một tiện lợi cho bạn vì bạn có thể đặt phòng khi bạn chưa sằn sàng đề thanh toán tiền phòng.

Đặt phòng của bạn ngay hôm nay để có được giá tốt nhất ờ khách sạn bạn ưng ý nhất! Đặt trươc, thanh toán sau, hủy phòng thoải mái (*)

Chúc bạn hài lòng với chuyến đi

*Bạn có thể hủy phòng không bị tính phí trong một khoảng thời gian nhất định. Khi đặt phòng tùy vào từng khách sạn cụ thể chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết chính xac là tới ngày nào bạn có thể hủy phòng mà không bị tính phí.